Disclaimer

Disclaimer voor teaminbalans.nl

Team In Balans (een label van Triple Balance en TMA), verleent u hierbij toegang tot teaminbalans.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Team In Balans behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze website teaminbalans.nl is bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot teamontwikkeling, online marketing en aanverwanten.

Beperkte aansprakelijkheid

Team In Balans spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Team In Balans.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Team In Balans nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Team In Balans.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Team In Balans, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Door uw e-mailadres en naam in te voeren op teaminbalans.nl, meldt u zich automatisch aan voor de mailinglijst van onze tweewekelijkse blogs met inspiratie en tips voor teamontwikkeling in de zorg. U kunt zich te allen tijde weer afmelden. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

>
Success message!
Warning message!
Error message!