Wij zijn Team In Balans!

Wij helpen leidinggevenden en teamleden om te groeien.

We zijn verbinders

Team achter Team in Balans

Onze expertise 

Je kunt ons kennen van teamcoaching bij deze zorgorganisaties: 

 • Careyn Utrecht-West
 • De Wulverhorst
 • REIN platform
 • QuaRijn
 • Vredenoord
 • St. Pieters- en Bloklands Gasthuis
 • De Koperhorst
 • Zorggroep Marijke
 • JGZ
 • RAVU
 • Careyn Zuid-Hollandse Eilanden
Rein logo
logo wulverhorst
quarijn logo
logo de koperhorst
zorggroep marijke logo
logo jgz
logo ravu
Logo St.-Pieters-en-Bloklands-Gasthuis

Waar het bij Team In Balans over gaat

Het Team in Balans programma wil teams in zorg en welzijn helpen met teamontwikkeling! Samen groeien naar een TOP zorgteam. 

Een belangrijke voorwaarde om een echt en hecht team te worden dat in verbinding staat met elkaar, is het kennen en leren begrijpen van elkaar.

Wij werken met de TMA-methode om talenten inzichtelijk en meetbaar te maken, en maken gebruik van 'Blended learning' mogelijkheden. Dat betekent dat we zowel fysiek trainen, als online in een leeromgeving.  

Wij vinden maatwerk belangrijk. De teamcoaches van Team In Balans kunnen één of meerdere workshops uitvoeren met jouw team en gaan doelgericht in op de behoeften die er zijn. Dat loopt van bewustwording van elkaars talenten en de manier waarop je samenwerkt, tot begeleiden van jullie team bij het in praktijk brengen van afgesproken ontwikkeldoelen. 

Hoe je resultaatgericht leert samenwerken, zonder frustraties (onze 3 beste artikelen waarmee je snel resultaat haalt)

...
...
...

Hoe zijn wij gekomen waar we nu staan?


Wij zijn verbinders

Dit zijn onze professionele en ervaren teamcoaches: Léon van der Eijk, Maybelline Molensky, Niels IJpma, Marit Koolhaas, Henk Minnen & Rineke de Wit

Team in Balans - het team over ons

Wij combineren theorie en praktijk

Er is al veel gezegd en geschreven over teamwork en de ontwikkeling van teams. Deze inzichten helpen ons om te kijken naar de wijze van samenwerking in teams en geven ons handvatten voor de ontwikkeling van teamwork. Maar hoe sla je de brug tussen de theorie en de praktijk van elke dag?

Uitdagingen in de zorg

De zorgsector staat voor een groot aantal uitdagingen. De werkdruk is er hoog en de omgeving verandert. Denk aan hoog verzuim in de hele sector, de krappe arbeidsmarkt en de vergrijzing, hybride werken en de ingewikkelde regelgeving. Maar ook binnen zorgorganisaties leven er frustraties, zoals de afstand tussen beleid en werkvloer, ongelijke werkdrukverdeling, te weinig aandacht, verloop in teamsamenstelling, allerlei (onderhuidse) conflicten, en het gebrek aan verbinding. In onze webinars, trainingen en workshops hebben we dit veel gehoord. 

Ons plan

Hoe konden wij helpen? We hebben de situatie in kaart gebracht en de ervaringen van onze teamcoaches met meer dan 50 zorgteams gecombineerd met een benchmark van de drijfveren van meer dan 2.000 zorgprofessionals. 

Met hulp van de TMA-methode heeft ons dit veel inzicht gegeven in wat wel en niet goed loopt in zorgteams.


Waar staan we nu

Op dit moment zijn wij succesvol betrokken bij de teamcoaching van een groot aantal zorgteams (en organisaties) middels een aantal trajecten, lopend van een workshop en een driedaagse training tot een compleet programma met 5 workshopdagen. 

Ga nu aan de slag met de reality checklist en zet je prioriteiten op scherp!

Laat ons jou begeleiden naar resultaatgericht leidinggeven zonder frustraties. Download hier 5 tips voor hybride leidinggeven

5 tips voor 'hybride leidinggeven' (Boekje) vierkant - 2
>
Success message!
Warning message!
Error message!