Team Workshops

wil jij ook beter samenwerken?

Samen met je team werken aan teamontwikkeling, met één van onze teamcoaches! 

Ons programma helpt jou en je team samen te groeien naar een TOP zorgteam!

Onze professionele teamcoaches voeren 5 workshops uit met jouw team. Welke stappen horen daarbij? 

Teamdoelen bepalen

Het team wil de doelen bepalen.

Talent ontdekken 

Het team wil talent ontdekken en optimaal samenwerken in het team.

Feedback geven

Het team wil elkaar (beter) feedback geven voor ontwikkeling in het team.

Talent ontwikkelen

Het team wil talent ontwikkelen in het team. 

Doelen behalen

Het team begeleiden bij het in praktijk brengen van afgesproken ontwikkeldoelen.

In de teamworkshops introduceren we de TMA (Talent Motivatie Analyse) methode, voor het ontdekken van drijfveren en talenten, en het ontwikkelen van competenties. In de teamworkshops lopen individuele ontwikkeling en teamontwikkeling altijd door elkaar. De workshops zijn bedoeld om de slag te maken van individu naar het team. In de teamworkshops wordt niet een standaard programma gedraaid maar wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de behoefte en wensen van het team. Natuurlijk kunnen wij teamleden ook helpen bij individuele ontwikkeling. Informeer dan bij één van de teamcoaches naar de mogelijkheden.

De vijf teamworkshops van Team in Balans zijn bedoeld als een vliegwiel op de ontwikkeling van een team. De workshops sluiten aan bij modellen rondom de 5 elementen van succesvol teamwork. Tijdens de workshop bespreken we de suggesties deze modellen om deze frustratie tegen te gaan en te voorkomen.

teamleden in succesvolle teams kunnen:

  • 1. Elkaar vertrouwen
  • 2. Openlijk de confrontatie met elkaar aangaan over ideeën
  • 3. Besluiten en actieplannen steunen 
  • 4. Elkaar aanspreken op het realiseren van overeengekomen activiteiten
  • 5. Zich concentreren op het bereiken van collectieve resultaten 

#1

TEAMWORKSHOP INZICHT & DOELEN

Inzicht in het team en mogelijke ontwikkeldoelen

Hier ligt de nadruk op het bouwen van vertrouwen in het team met het oog op de samenwerking en het creëren van perspectief op gezamenlijk resultaat.

Team in balans - vuist


#2

TEAMWORKSHOP TALENTEN & SAMENWERKING

Inzicht in elkaars talenten voor betere samenwerking

Hier ligt de nadruk op het bouwen van vertrouwen door op een positieve en kwetsbare wijze de talenten van teamleden inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Team in balans werkgeluk

#3

TEAMWORKSHOP FEEDBACK

Feedback geven voor teamontwikkeling

Hier ligt de nadruk op het vermogen van het team om openlijk het gesprek aan te gaan over feedback en ideeën tot verbetering.

Team in balans overleg

#4

TEAMWORKSHOP ONTWIKKELPLAN

Talent ontwikkelen in het team

Hier wordt het team begeleid om te komen tot een gezamenlijk, gewogen en gedragen team ontwikkelplan zodat teamleden de besluiten en actieplannen steunen.

Team in balans handen op elkaar

#5

TEAMWORKSHOP VAN DOEL NAAR RESULTAAT

Van ontwikkeldoelen naar resultaat

Hier wordt het team gestimuleerd de specifieke ontwikkeldoelen uit het team ontwikkelplan om te zetten naar resultaat waarbij teamleden elkaar aanspreken op realisatie van actieplannen.

team in balans high five

Voorbereiding workshops

Ter voorbereiding op de workshop krijgen de deelnemers een voorbereidingsopdracht. Tijdens de workshop maken we gebruik van werkvormen die het team ook na de workshop kan gebruiken tijdens werkoverleggen om zo opvolging te geven aan de workshop. 

Team in balans cirkel

Workshop inplannen voor jouw team? Klik dan hier voor een adviesgesprek met jouw teamcoach!

...en leer meer over jouw traject met jouw team! 

Workshop 1: Inzicht in het team en mogelijke ontwikkeldoelen

Wanneer je gaat starten met teamworkshops is het van belang om eerst een analyse en diagnose te stellen waar het team staat. Het team heeft vaak zelf al een beeld wat er aan de hand is en misschien wel wat de oplossing moet zijn. Toch is het goed om samen met het team de analyse te maken en de diagnose te stellen. Je maakt dan gebruik van de werkvorm “positieve en negatieve punten van het team”. Soms is je aanwezigheid en aandacht al voldoende en is dat wat het team nodig heeft. Ter voorbereiding op deze workshop kan een online teamscan worden ingevuld waarvan de uitkomsten tijdens de workshop worden besproken. Andere interventies kunnen nodig zijn om het inzicht van het team te vergroten. De workshops 1 t/m 4 geven hier een antwoord op. 

Het resultaat: inventarisatie van mogelijke onderwerpen die aandacht verdienen tijdens de teamcoaching en afspraken over de wijze van teamcoaching en welke interventies (of werkvormen?) er nodig zijn.

Workshop 2: Talent ontdekken en optimaal samenwerken in het team

In de workshop ‘Talent ontdekken en optimaal samenwerken in het team’ delen medewerkers de informatie over hun TMA talentenanalyse met het hele team en ontdekken ze met elkaar wat dit betekent voor de samenwerking in het team.

Samenwerken begint bij elkaar beter leren kennen en begrijpen. Als je elkaar beter begrijpt, kun je de onderlinge communicatie verbeteren en conflicten voorkomen.

Deelnemers ontdekken elkaars talenten en vertalen dat naar de wijze waarop ze graag met anderen samenwerken. Wat valt op binnen het gehele team? Teamleden formuleren met elkaar gezamenlijke teamwaarden die richting geven aan de manier waarop ze met elkaar willen samenwerken.

Ter voorbereiding op deze workshop maken de teamleden de TMA talentenanalyse.

Het resultaat: inzicht in en begrip voor elkaars verschillen en afspraken over de wijze van samenwerken.

Workshop 3: Feedback geven voor ontwikkeling in het team

Als je de samenwerking binnen het team wilt verbeteren is feedback een essentiële sleutel. Feedback is namelijk waardevolle input om te ontdekken wat anderen waarderen in jou en waar je nog mogelijkheden hebt om je verder te ontwikkelen. Hoe kun je nog beter feedback geven en ontvangen?

Deelnemers ontdekken op welke wijze je nog beter feedback kunt geven aan elkaar. Ze maken met elkaar afspraken over de wijze waarop ieder teamlid feedback wil ontvangen. Vervolgens leren deelnemers hoe je feedback vertaalt in een ontwikkeldoel.

Ter voorbereiding op deze workshop vragen de teamleden elkaar om feedback met de TMA feedbacktool.

Het resultaat: concrete ontwikkeldoelen voor elk teamlid en duidelijke afspraken voor het geven en ontvangen van feedback.

Workshop 4: Talent ontwikkelen in het team

Het verbeteren en verder ontwikkelen van de samenwerking in het team vraagt tijd en aandacht van ieder teamlid. Hoe benutten en ontwikkelen we elkaars talenten? Op welke wijze kunnen we elkaar helpen bij ieders ontwikkeling?

Deelnemers ontdekken hoe je de ontwikkeldoelen van ieder teamlid en van het team als geheel omzet in individuele ontwikkelplannen en in een gezamenlijk ontwikkelplan voor het team. Ze gaan met elkaar op zoek naar de manier waarop ze elkaar kunnen helpen en ze krijgen concrete handvaten om de teamontwikkeling verder vorm te geven.

Het resultaat: een helder ontwikkelplan per teamlid en voor het team als geheel en concrete vervolgafspraken gericht op de ontwikkeling van het team.

Workshop 5: Van ontwikkeldoelen naar resultaat

Het realiseren van ontwikkeldoelen in het team vraagt tijd en aandacht van ieder teamlid. Hoe gaat het met het uitvoeren van ontwikkelacties? Waar loop je tegen aan in het proces van ontwikkeling?

Deelnemers hebben de ontwikkeldoelen van ieder teamlid en van het team als geheel omgezet in individuele ontwikkelplannen en in een gezamenlijk ontwikkelplan voor het team. De teamcoach begeleidt het team in het realiseren van de ontwikkeldoelen. De teamleden leren vooral door te gaan doen en elkaar aan te spreken en te stimuleren in ontwikkelacties. 

Het resultaat: begeleiding en stimulering van het leerproces voor het team om concrete ontwikkeldoelen in de praktijk om te zetten naar resultaat en daarop te reflecteren, te ontwikkelen en te borgen.

>
Success message!
Warning message!
Error message!