Talent delen en onderlinge werkrelaties: hoe doen wij dit zelf eigenlijk? De 3 F’s

Talent delen en onderlinge werkrelaties met de 3F's

Binnen Team in Balans staan onderlinge werkrelaties centraal, niet alleen in de teams van onze klanten maar ook in onze eigen subteams. Ik ben bijvoorbeeld onderdeel van het coachteam, maar ook van het salesteam, managementteam en projectteam. Al deze teams hebben een eigen focus, doel en taak. Maar wat het geheim voor succesvolle teams is dat we graag op de onze toepassen? Een cockpit waar teamontwikkeling plaatsvindt vanuit drie essentiële F’s: Focus, Formatie en Functioneren. Deze drie cirkels overlappen en vereisen aandacht op alle fronten. Maar hoe?

Focus op gezamenlijke doelen

De focus begint met gezamenlijk bepaalde doelstellingen. Wat willen we bereiken en hoe gaan we daar samen naartoe werken? Deze vraag vormt de basis voor het team. Hierbij is het van cruciaal belang om te weten welke dominante eigenschappen elk teamlid bezit. Dit geeft inzicht in hoe effectief de groep kan samenwerken.

Formatie: samenwerken in harmonie

Formatie, oftewel de manier van samenwerken, wordt bepaald door de gezamenlijke waarden en cultuur van een team. Is er de voorkeur voor creativiteit of juist structuur? Hier komt de overlap met individuele talenten om de hoek kijken. Het is belangrijk om te weten welke kwaliteiten elk teamlid bezit en welke rollen er vervuld moeten worden. En wie neemt de leiding? Het antwoord hierop beïnvloedt de effectiviteit van ons team.

Functioneren als krachtbron

Functioneren, ten slotte, gaat over hoe het team daadwerkelijk met elkaar omgaat en wat de kracht is binnen die dynamiek. Het laat de werkelijke prestaties van het team zien en geeft inzicht in waar de sterke punten liggen. Hoe functioneren wij? Daar reflecteren we regelmatig op.

Team in Balans in de praktijk

Binnen Team in Balans worden deze principes dagelijks toegepast. Het marketingteam, bijvoorbeeld, stelt doelen voor de bekendheid en werkt hier gezamenlijk naartoe. De creatieve samenstelling van dit team beïnvloedt wel weer de planmatigheid. Het is hier belangrijk om de gezamenlijke waarden en samenstelling te begrijpen, omdat deze van invloed zijn op de manier waarop het team functioneert.

Het dragen van verschillende ‘petten’ is hierbij een veelvoorkomend scenario. Het is van groot belang om een algemeen doel helder te hebben in alles wat we doen en wat ik doe. Of het nu advieswerk, trainingen geven of certificering betreft, een helder begrip van ons en mijn grotere, algemene doel maakt hierin het verschil met ‘aanrommelen’.

Moraal van het verhaal: samen sterker

Het verhaal van Team in Balans illustreert hoe het bewust omgaan met talent, het begrijpen van gezamenlijke doelen en waarden en het erkennen van de krachten binnen een team leidt tot succesvolle werkrelaties. Het laat zien dat samenwerking niet alleen een doel op zich is, maar een krachtige strategie voor groei en ontwikkeling.

Wil je binnen jouw zorgteam ook werken aan een cockpit vol met overzicht vanuit de 3 F’s? Neem dan vrijblijvend contact op; ik denk graag met je mee.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!