Teamwork is een skill

Teamwork is een skill, maar hoe ontwikkel je dit?

Je kan niet je tandenborstel wegbezuinigen. Poets je structureel je tanden niet? Dan leidt dit vroeg of laat tot problemen. Deze basisvaardigheid moet je daarom in je dagelijkse leven integreren. Hetzelfde geldt voor samenwerken in een team. Door over de basisvaardigheden te beschikken en deze goed te integreren, werk je aan een stabiel en productief team. Maar wat zijn deze basisvaardigheden? En hoe gebruik je deze in jouw team? Hier hebben we het vandaag met Niels IJpma over, management consultant en trainer bij Team in Balans.

De 4 basisvaardigheden

“Een goede teamsamenstelling is meer dan een houding of set van persoonskenmerken”, zo vertelt Niels op de vraag wat zijn visie op een productief team is. “Het vereist skills om samen te werken. Uit de literatuur en onderzoeken komen steeds dezelfde vereiste vaardigheden en competenties terug, namelijk:

  1. Communicatie; actief luisteren en vragen stellen
  2. Geven, ontvangen en verwerken van feedback
  3. Conflicten oplossen met elkaar
  4. Signaleren en bewustzijn van de situatie er iets mee doen

En hoe simpel deze vaardigheden ook klinken, ik kom nog wekelijks teams tegen waar dit niet op orde is.”

Gelegenheidsteams

De verklaring hiervoor ligt volgens Niels deels in de gelegenheidsteams: “Heel vaak zijn samenwerkingsverbanden in de zorg van tijdelijke aard. Het zijn teams samengesteld op basis van expertise. Van echte teamontwikkeling rondom de basisvaardigheden is dan nauwelijks sprake. Andersom werkt ook niet: je kunt zoveel trainen en investeren in teamvaardigheden, maar wanneer expertise mist wordt het ook niets. Beiden zijn dus nodig.”

Talent alleen is niet genoeg

Tegenwoordig zijn er legio tools beschikbaar die talent in kaart brengen en mooie teamanalyses kunnen presenteren. Hoewel dit de basis van de potentie binnen een team weergeeft, levert dit nog geen goed teamwerk op. Vaak wordt er met teamontwikkeling gestopt nadat het inzicht is gegeven. Maar juist het ontwikkelen van de vier eerder genoemde vaardigheden is van belang.

“Zo was er onlangs een managementteam dat ontstaan is uit twee verschillende bedrijven”, illustreert Niels. “Stuk voor stuk slimme mensen die weten wat ze doen, maar toch liep het team stroef en moeilijk. Instinctief wordt er dan gezocht naar de stoorzender om die uit het team te halen, maar daar ligt de oplossing niet. Die ligt namelijk in de basisvaardigheden. Wordt er wel naar elkaar geluisterd, en worden signalen opgepakt? En vullen verschillende ideeën en visies elkaar aan, of worden deze uit angst geneutraliseerd?”

Als Niels een teamsessie voorbereidt kijkt hij naar de best passende aanpak en werkvormen om er een kwalitatieve goede en diepgaande sessie van te maken. Maar vaak blijkt dat, wanneer hij aan het eind van de dag terugkijkt, het overgrote deel van de tijd aan de basisvaardigheden wordt besteed. 

De Team in Balans aanpak

Wanneer je als team niet over de basisvaardigheden beschikt blijft het stroef lopen. Net zoals het met je huishouden niets wordt als je de basisdingen als opruimen en stofzuigen niet doet. Daarom is de Team in Balans aanpak in het leven geroepen. “Met de Team in Balans aanpak zorgen we dat het team binnen de zorg vaardig wordt. Door breed in de organisatie over de benodigde vaardigheden te beschikken zorg je ervoor dat teams én sneller samengesteld kunnen worden, én sneller kunnen leveren. Ook is er genoeg ruimte voor reflectiemomenten, om zo goed inzichtelijk te maken of het team nog de juiste koers vaart.”

Ben je benieuwd of jouw team over de basisvaardigheden beschikt, of wil je met een andere reden met Niels sparren? Neem dan vrijblijvend contact op, hij helpt je graag verder.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!