Hr-manager: ben jij in staat om je talentenbril af te zetten?

Hr-manager: ben jij in staat om je talentenbril af te zetten?

Niet zelden zit er een verschil tussen dat wat het management wil en dat wat de mensen op de werkvloer gelukkig maakt. Cijfers, resultaten, meer omzet en meer cliënten helpen in minder tijd, staan in schril contrast met het kunnen (en mogen) uiten van creativiteit en je zachte, menselijke kant laten zien.

Klassieke spanning

Dit verschil leidt nogal eens tot conflicten die voortkomen uit verschillende behoeften en de stroeve communicatie daaromtrent. Hoe zorg je er nu voor dat je deze klassieke spanning die je vaak ziet ontstaan voorkomt? Dat start met het erkennen van het feit dat er een kloof is. En wanneer je op geen enkele manier in staat bent om naar elkaar toe te bewegen dan is het niet de vraag óf het fout gaat maar wanneer.

Zet je talentenbril af

Wat helpt, wanneer je in een leidinggevende of hr-gerelateerde rol zit, is het afzetten van je talentenbril. Want doordat je met je eigen bril naar de ander kijkt, zie je niet altijd de talenten die de ander bezit. Hoe groter de verschillen tussen jou en de ander, hoe moeilijker het is om het talent bij de ander te herkennen. Laat staan te waarderen en in te zetten in je organisatie. Wij helpen je om ieders talent te zien en dit waardevol te maken voor de organisatie. Of in te laten zien dat de match wellicht niet de juiste is.

Meer energie, minder stress

In dit soort programma’s voelen medewerkers zich vaak prettiger op de werkvloer, ervaren ze meer begrip en voelen ze zich meer gehoord en gezien. Het resultaat laat zich raden: men gaat met meer energie aan de slag. Soms blijkt iemand écht niet te passen: dan begeleiden we naar een andere plek, binnen of buiten de organisatie. En zo mondt een situatie die in eerste instantie lijkt op verlies, soms alsnog uit in winst.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!