Help, hoe kunnen we bouwen aan een sterk team als onze teamsamenstelling steeds verandert?!

Bouwen aan een sterk team ondanks alle wisselingen. Hoe dan?

In de hectische wereld van de ouderenzorg lijkt ‘verandering’ de enige constante. Wisselende teams zijn de norm geworden. Stagiaires en leerlingen komen en gaan, terwijl de druk en zorgzwaarte toenemen. Dit resulteert vaak in stijgend verzuim en langdurige uitval van personeel. De combinatie van deze factoren, samen met bezuinigingen die meer werk in minder tijd vereisen, leidt weer tot regelmatige veranderingen binnen zorgteams. Het is alsof – juist wanneer een team alles op de rit lijkt te hebben – de dynamiek verandert door nieuwe gezichten, en het team weer van voren af aan moet beginnen. Een vicieuze cirkel. Dus rijst de vraag: hoe kunnen we bouwen aan een sterk team als de samenstelling steeds verandert?

Structuur boven alles

Om bij de basis te beginnen moeten we eerst de vraag beantwoorden of het wel het mogelijk is om een sterk team te bouwen te midden van deze voortdurende afwisseling in de samenstelling. Gelukkig is het antwoord positief, maar het vereist wel doordachte maatregelen en een duidelijke aanpak. Het sleutelwoord hierbij is structuur. Teams moeten een helder beeld hebben van wat nodig is om effectief te functioneren, wat er van hen wordt verwacht en hoe taken en rollen kunnen worden verdeeld.

Stel je dit voor als een bouwtekening voor een huis. Zonder deze tekening kan een bouwbedrijf niet aan de slag. Zelfs als het bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf, blijft de bouwtekening leidend voor het vervolg. Er kunnen suggesties zijn voor verbeteringen, maar de basis blijft intact.

Sterke basis, ook in het geval van wisselingen

Als een team wisselingen ondergaat, moet deze basis opnieuw worden vastgesteld. Het team kan samen komen, de taken, rollen en talenten opnieuw verdelen, en zo een solide basis creëren voor effectieve samenwerking. Het vergt flexibiliteit, open communicatie en het vermogen om samen te werken aan een gezamenlijk doel. 

De boodschap? Wisselingen in teams zullen er altijd zijn, misschien zelfs meer in de toekomst. Maar met de juiste bouwtekening als basis en inzicht in elkaars talenten en kwaliteiten is het mogelijk om staande te blijven als team. En die bouwtekening voorzien wij in de vorm van TMA.

Groeien naar een Top Zorgteam

Ben jij een leidinggevende manager van zorgteams en wil je weten hoe je jouw teams goed kunt begeleiden? Dan is de training Groeien naar een Top Zorgteam wellicht voor jou. Ben je een teamlid dat het team verder wil helpen? Bekijk dan de 5 Team Workshops die wij aanbieden om jouw team te versterken en een stevige basis te leggen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!