Integraal talent management: De sleutel tot rendement uit talent

Integraal talent management: De sleutel tot rendement

Als ik terugkijk op mijn jaren in het vak van talent management, valt het me op dat het nog te vaak als een interventie vanuit HR wordt gezien, in plaats van een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit belemmert niet alleen de groei van individueel talent, maar ook het rendement dat hieruit gehaald kan worden. De crux ligt niet bij HR, maar verrassend genoeg bij de leidinggevende. Maar hoe zit dit precies?

De rol van de leidinggevende

Bij Team in Balans, waar ik als consultant en trainer werk, draait het om het ‘hoe’. Het kiezen van een talent management systeem en het certificeren van medewerkers is een stap, maar hoe integreer je dit in de organisatie? Hoe maak je talent management daadwerkelijk werkbaar? Naast de juiste ‘taal’ en ‘tool’ is een aanpak en vaardigheid nodig. Maar voor wie? De sleutel, naar mijn overtuiging, ligt bij de leidinggevende.

Integraal talent management in de praktijk

Bij een nieuwe klant stond ik voor de uitdaging om talent management te verankeren. Medewerkers hadden talentenanalyses ingevuld, wat individueel waardevol was, maar er ontbrak een vervolgstap. Hoe zorg je ervoor dat talent management meer is dan alleen een rapport met elkaar delen? In gesprekken met leidinggevenden ontdekten we dat ze vastzaten in dagelijkse operationele taken en nauwelijks tijd over hadden voor leidinggeven. Leidinggeven heeft veelal te maken met een mix van sturende gedrag en ondersteunend gedrag. Kijkend naar hun individuele talenten konden de leidinggevenden ontdekken hoeveel aanleg en motivatie ze hadden voor sturend en ondersteunend gedrag. Daarop konden we voortborduren in de training en gesprekscyclus. De sleutel is het juiste talent op de juiste plek, maar wordt nog waardevoller door een bewuste vervolgstap in de vorm van keuze over leiderschap en bijbehorend gedrag.

Organisatiebeslissing voor succesvol talent management

Talent management moet dus draaien om de personen waar het om gaat. Wie is de drijvende kracht achter alles? Bij wie komt alles samen? Het antwoord is duidelijk: de leidinggevende. Deze cruciale schakel heeft niet alleen behoefte aan de juiste taal en tooling, maar ook aan een proces en aanpak om talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Integraal talent management is niet langer een luxe, maar een noodzaak. Het is de sleutel tot het succesvol beheren van menselijk kapitaal. De weg naar een organisatie waarin talentgericht werken en levenslang leren en ontwikkelen centraal staan, begint bij de leidinggevende. Wil je meer weten over onze aanpak? Neem gerust contact met ons op en ontdek samen met Team in Balans de kracht van integraal talent management.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!