Inzicht in elkaar en elkaar beter begrijpen in de zorg: TMA in de praktijk

TMA: Inzicht in elkaar en elkaar beter begrijpen in de zorg.

Eerder schreef ik over talentontwikkeling en hoe Talenten Motivatie Analyse (TMA) hierin kan helpen. Want inzicht in elkaars talenten en valkuilen is de fundering voor ieder goed functionerend zorgteam. Nu is het tijd om dieper in te gaan op de praktische toepassing van TMA. In deze fase gaan we van theorie naar praktijk, waarbij het accent ligt op inzicht in elkaar en het bevorderen van onderling begrip. Dit realiseren we onder andere met eigenaarschap bij de teamleden zelf en de cruciale afstemming binnen wisselende teams. Maar hoe ziet dit er in praktijk uit?

Afstemming, net als in een band

Naast mijn werk ben ik ook muzikant, en treed ik veel op met wisselende bands. Daarin zie ik ook een mooi parallel: In een band spelen vereist intense afstemming, vergelijkbaar met een team in een professionele setting. Voor de beeldvorming: ik ben betrokken bij zo’n 20 bands per jaar. Hier is afstemming essentieel. Duidelijke doelen, aanpak en helderheid zijn van tevoren cruciaal om samen harmonieus te kunnen performen.

Talenten bij de band en creativiteit in de zorg

Een vergelijking met een band laat zien dat ook hier het kennen van elkaars talenten essentieel is. Het is niet alleen weten wat je in huis hebt, maar ook wat de rest allemaal als talent in petto heeft. Dit geldt hetzelfde op de werkvloer: Pas als je weet wat ieders talent is maak je de vervolgstap naar het creatieve deel van de samenwerking.

In de zorg ontwaar ik een bijzondere vorm van creativiteit. Elk teamlid is op zijn eigen manier creatief, zij het in verschillende mate. TMA geeft aan dat creativiteit gelijkstaat aan flexibiliteit als talent en meer te maken heeft met de wijze waarop je met orde en structuur omgaat. Dus is een collega heel flexibel als er iets wijzigt? Dan komt dit voort uit een creatief talent. Een ander aspect is bijvoorbeeld het talent voor accuraatheid. Vaak zie ik mensen die zowel accuraat als flexibel/creatief zijn. Het combineren van deze verschillende talenten binnen een team is vaak een krachtige strategie.

Eigenaarschap en het groter doel

Vanuit mijn perspectief is het essentieel om ruimte te bieden voor eigenaarschap. Dit betekent eigenaarschap nemen over wat je wilt bereiken, maar dan wel met de ruimte om je talent te ontwikkelen. Het verschil zit in het zien van het grote doel in plaats van het behartigen van alleen je eigen belangen.

De ruimte voor creativiteit en eigenaarschap

In een afsluitend webinar benadrukken we de noodzaak van ruimte voor creativiteit en eigenaarschap. Het gaat niet alleen om het begrijpen van elkaars talenten, maar ook om het actief benutten en ontwikkelen ervan. Het is een reis van theoretisch inzicht naar praktische toepassing, waarbij TMA fungeert als de gids die teams helpt om eigenaarschap te nemen en gezamenlijk naar grote doelen toe te werken.

Met deze benadering wordt niet alleen de samenwerking binnen teams versterkt, maar worden ook de individuele talenten geëerd en gestimuleerd. TMA in de praktijk brengt de teamleden in de positie om niet alleen te begrijpen, maar ook te floreren in hun unieke bijdragen aan het gezamenlijke succes. En wie wil dat nou niet?!

Klinkt deze benadering jou als muziek in de oren? Dan is het wellicht tijd je aan te melden of contact op te nemen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!