Ga actief aan de slag met de fundering voor groei en ontwikkeling met TMA

TMA voor de fundering van groei en ontwikkeling in de zorg

Loopt jouw team in de zorg vast in de samenwerking? Een veelvoorkomend probleem, maar gelukkig biedt Talenten Motivatie Analyse (TMA) een reddingsboei. Door iedereen in het team een TMA-analyse te laten doen, krijg je diepgaand inzicht in elkaars talenten en drijfveren. Dit vormt de basis voor het begrijpen van teamdynamiek en het optimaliseren van samenwerking. Het is echter cruciaal om niet alleen de glanzende oppervlakte van talent te zien, maar ook aandacht te schenken aan wat beter kan. Alleen door dit aan te pakken leg je de fundering voor verdere groei en ontwikkeling.

De kracht van TMA-analyse

Met een TMA-analyse onthult zich niet alleen ieders opvallende drijfveren, maar ook de sleutels tot succes, die we ook wel eens treffend ‘deuken’ noemen. We moeten namelijk verder kijken dan alleen het talent. Juist door aandacht te geven aan dingen die beter kunnen werk je actief aan verdere groei en ontwikkeling.

Frustraties die samenwerking belemmeren

Vaak komen teams vast te zitten door alledaagse frustraties zoals roddelen, mopperen, tijdgebrek, hoge werkdruk, personeelstekort en moeite met grenzen stellen. Dit resulteert in een onduidelijke structuur binnen het team. Ook hier komt de TMA-analyse van pas, als een instrument om deze frustraties te adresseren en op te lossen.

Pyramide van Lencioni: Vertrouwen als fundament

De Pyramide van Lencioni wijst op het fundamentele belang van vertrouwen als basis voor een succesvol team. Als het vertrouwen ontbreekt, wankelt de hele structuur. TMA vult deze basis aan door de teamleden te helpen begrijpen wat er onder de oppervlakte speelt, en hoe er gezamenlijk gebouwd kan worden aan een solide fundament.

Team of losse professionals?

Een cruciale vraag binnen de zorg, maar ook binnen andere disciplines op de werkvloer: wanneer ben je een team? Is dit het team waarmee je vandaag de zorg op je neemt? Of is de de vaste poule aan collega’s, ook al zie je ze lang niet iedere dag? Hierbij is het essentieel om een gezamenlijk doel, besluitvorming, communicatie, feedback en het kennen én benutten van elkaars talenten te gebruiken. Losse professionals maken nog geen team; het vergt investering in het begrijpen en waarderen van elkaars unieke bijdragen.

Daarbij is het ook belangrijk om te benoemen wat je deuken zijn en hoe je hiermee omgaat. Het erkennen en aanpakken van zwakke punten draagt bij aan een gezonde teamdynamiek en individuele groei.

Samenvattend biedt de combinatie van TMA, de Pyramide van Lencioni en de focus op gezamenlijke doelen en talenten een krachtige aanpak om teams te ontwikkelen. Door in te spelen op individuele drijfveren en het gezamenlijk bouwen aan vertrouwen, ontstaat een vruchtbare bodem voor een succesvolle samenwerking in de zorg.

Ben je benieuwd hoe TMA jouw team binnen de zorg beter samen kan laten werken? Kijk dan eens naar onze workshops of neem contact op; we helpen je graag.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!