Jouw team ontwikkelen onder grote tijdsdruk? Wij geven jou de tools.

Jouw team verder ontwikkelen, ook onder grote tijdsdruk? Wij geven jou de tools.

Niemand wil gedoe in zijn of haar team. Toch ontstaat dat als vanzelf en vaak begint het klein. De kans dat jij iemand binnen jouw team hebt die vaak op het laatste moment afzegt is groot. De collega’s draaien hier vervolgens voor op, wat bij iemand die juist van structuur, planning en overzicht houdt niet in goede aard zal vallen. Maar omdat we de confrontatie liever vermijden laten we het vaak maar gaan, onder het motto “laten we het werkbaar houden”. En zo ontstaat er vaak roddel en achterklap. Precies in dit soort situaties is het handig om aan de hand van dit verschil in behoeftes het gesprek aan te kunnen gaan. Geen ingewikkelde interviews om te achterhalen waar deze botsing vandaan komt, maar de data laten spreken en vanuit daar aan een oplossing kunnen werken. Maar hoe kom je aan deze data? En hoe voer je de vervolggesprekken?

Druk, drukker, drukst

Veel leidinggevenden navigeren tussen de organisatiedoelen, de waan van de dag en de behoeften van hun team. Afhankelijk van de grootte van het team, taakvolwassenheid en mate van zelfsturing staan ze vaak onder grote tijdsdruk. Tijd voor geplande teamontwikkeling, modellen vol faseringen, interventies en workshops is er dus niet. Zo strandt de hele goede bedoeling voor er ook maar een eerste succes behaald kan zijn.

Hoe kun je dan toch frustraties, onderstroom en onduidelijkheden het hoofd bieden en jouw team blijven ontwikkelen? Om dit grondig, maar vooral efficiënt aan te kunnen pakken werkt Triple Balance met de TMA-teamtool. In één oogopslag inzicht in de persoonlijkheden en drijfveren van de teamleden, zodat botsingen zelden een verrassing blijken.

“Teamtools leiden tot een versnelling in de ontwikkeling van teams; het geeft snel inzicht zodat je geen onnodige tijd en energie verspilt.”
Niels IJpma – management consultant en trainer

In 3 stappen naar incidentele organische interventies

Om te voorkomen dat kleine problemen tussen teamleden onuitgesproken blijven en doorgroeien tot iets onnodigs groot kan een teamtool oplossing bieden. Om efficiënt aan een duurzame oplossing te werken zijn er verschillende stappen die belangrijk zijn.

  1. Verzamel data
    De eerste stap is het vullen van de tool. Aan de hand van ingevulde vragenlijsten wordt een overzicht van drijfveren en behoeftes van alle teamleden gemaakt. Deze worden vervolgens in het manager-dashboard van de TMA-teamtool gepresenteerd.
  2. Leg makkelijk de vinger op de zere plek
    Uit de aanwezige data kunnen nu allerlei analyses gedraaid worden, zoals een overzicht van de verschillende persoonlijkheidskenmerken binnen het team. Zijn er een paar leden uit een team die vaak botsen? Dan kun je deze leden apart in de tool analyseren om te begrijpen waaróm ze botsen. Zo is een interventie snel gevonden.
  3. Intervenieer organisch
    Nu je weet waar het knelpunt zit is de laatste stap om dit bespreekbaar te maken en aan te pakken. Vanuit Triple Balance worden de leidinggevenden getraind om met deze tools te werken, maar ook om de interventies uit te kunnen voeren.

Dus is het aantal teamleden groot? Heb je een enorm gebrek aan tijd? Regeert de waan van de dag? Juist dan is het handig een teamtool te hebben. Neem contact met ons op en zet vandaag nog de eerste stap naar teamontwikkeling.

Niels Ijpma

Niels IJpma
Management consultant en trainer

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!