Van verwijt naar kwaliteit

Ontdek jouw kwaliteit achter het verwijt - Triple Balance

In mijn coaching praktijk valt het me op dat mensen het lastig vinden hun sterke punten of kwaliteiten te benoemen. Als ik ernaar vraag, volgt er vaak een lange stilte of kijken ze me glazig aan. Sommige kwaliteiten zijn voor hen doodnormaal; ze zijn zich er niet eens meer van bewust. Maar vraag je vervolgens naar kritiekpunten of verwijten, dan rolt er zonder problemen een hele waslijst uit. Hoe zou dat komen?

Ontdek jouw kwaliteit achter het verwijt

Misschien omdat sommige verwijten heel vaak zijn gehoord? Zo vaak wellicht dat iemand ze eigen heeft gemaakt? Ga maar na: als je heel vaak hoort ‘je bent een twijfelaar’ verwijt je jezelf op een gegeven moment ‘ik twijfel te veel’. En daar schuilt nou net het gevaar. Je omarmt je eigen kwaliteiten niet meer. Daarom help ik in mijn coaching praktijk mensen hun kwaliteiten weer te ont-dekken: ze naar boven te halen, zodat je ze kunt omarmen.

Mensen bloeien weer op

Hoe ik dat aanpak? Achter elk verwijt schuilt een kwaliteit. Elke sterke eigenschap heeft een valkuil, maar ook een kwaliteit. Een valkuil kan leiden tot een verwijt van anderen naar jou, en zelfs een verwijt naar jezelf. Als ik daarover met mensen in gesprek ga en we ontdekken samen de kwaliteit, zie ik ze helemaal opleven. Neem bijvoorbeeld een twijfelaar; iemand die twijfelend overkomt, die wikt en weegt. De kwaliteit die hieronder ligt? Een persoon die weloverwogen besluiten neemt, iemand die niet over één nacht ijs gaat, die afstemt met anderen en draagvlak zoekt voor besluiten. Als de kwaliteit eenmaal is benoemd, herkent iemand zich volledig. Dan beginnen de ogen tegenover me te stralen en te twinkelen!

Van negatief naar positief

Het is belangrijk het verwijt serieus te nemen en te onderzoeken. Kijk vervolgens wat eronder ligt als kwaliteit. Wat zou de positieve kant kunnen zijn? Natuurlijk zijn er ontelbaar veel voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die regelmatig krijgt te horen: ‘je neemt impulsieve beslissingen’. De positieve kant is dat diegene lekker snel besluiten neemt. Of stel dat je altijd te horen krijgt dat je bazig bent. Dan is dat om te buigen naar ‘het voortouw nemen’.

Ga niet in de overdrive

Let wel op dat je kwaliteit niet in de overdrive gaat, dat het ‘te’ wordt. Dat merk je als je omgeving er last van heeft, of als je er zelf last van krijgt. Dan wordt het tijd om je sterke eigenschap te managen en bewust je kwaliteiten in te zetten.

PS: Benieuwd hoe je verwijten kunt ombuigen naar kwaliteiten? Download hier de lijst van veel voorkomende verwijten.

Maybelline Molensky is coach en teamcoach bij Triple Balance

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!