Grenzen kun je alleen bewaken als je weet waar ze liggen

Door je grenzen te kennen en respecteren voorkom je uitval

Pas je ook een beetje op jezelf? Ga wel op tijd naar huis, hè? Dit is niet jouw verantwoordelijkheid, dit moet de organisatie oplossen. Hoor je deze uitspraken weleens? Misschien doe je ze zelf ook weleens! Ze zijn snel gezegd, maar nog niet zo gemakkelijk gedaan. Zeker in de zorg vind je medewerkers die betrokken zijn, hard werken en vaak toch nog maar even dat ene klusje afmaken. Want je kan een cliënt toch niet zo achterlaten!

Grenzen. Ze zijn voor veel mensen zo moeilijk te bewaken! En dat is al het geval, als je weet waar je grenzen liggen en voelt wanneer je ze bereikt zijn. Veel, ik durf gerust te stellen heel veel medewerkers, weten hun grenzen niet. Waardoor ze gemakkelijk overtreden worden. Op de lange termijn ontstaan er dan nogal eens langdurige problemen.

Weten, communiceren, uitnodigen

In je werk heb je te maken met functionele grenzen en persoonlijke grenzen. Van jezelf en ook van de ander, je collega of medewerker. Eerst ga ik in op de persoonlijke grenzen. Het is belangrijk te wetenwaar deze liggen. Dat is vaak een hele ontdekkingsreis! Op deze reis ontdek je wat er bij jou past en wat niet. Je ontdekt jouw talenten, kwaliteiten, drijfveren, verlangens, overtuigingen en waarden die samen bepalen wat jouw grenzen zijn.

Als je jouw grenzen weet is het van belang dat de collega’s deze ook weten. Hoe kan er anders rekening worden gehouden met jouw grenzen? Voor jou dus de taak om jouw grenzen te communiceren. Dat vinden we vaak spannend. Als we dit al doen, blijft het vaak bij aangeven dat we het ergens niet mee eens zijn. Hier hoort echter nog een stap bij. Je mag de ander uitnodigen jouw grens te respecteren. Het vraagt moed om je zo kwetsbaar op te stellen. De ander kan immers de keuze maken om daar geen rekening mee te houden. Als dit blijft gebeuren, geef dan aan wat de consequenties zijn als jouw grens niet wordt gerespecteerd. Zo creëer je duidelijkheid en hou je zelf het stuur in handen. Het is tenslotte jouw verantwoordelijkheid hoe jij met jouw grenzen omgaat.

Functionele grenzen

Binnen de organisatie gelden grenzen op financieel, organisatorisch en juridisch gebied. Het grote voordeel van deze functionele grenzen is vaak dat deze vastgelegd zijn. Grenzen (kaders, wet- en regelgeving, afspraken) die vastliggen, geven houvast. Er is een referentiekader aanwezig op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt en verantwoordelijkheden kunnen worden ingevuld. Toch blijkt In de praktijk maar al te vaak dat er veel discussie, onbegrip en zelfs verwijten zijn over gemaakte keuzes. Dat kan bijvoorbeeld de keuze voor een behandeling door een arts zijn, de besteding van het beschikbare budget door de manager of de invulling van het rooster door de planner. Doen zich deze problemen voor dan is het vaak helpend als de grenzen duidelijk worden gemaakt. Het is echter geen garantie dat dan de lucht weer opgeklaard is. Blijft er onvrede, irritatie en geklaag, dan zijn vaak de persoonlijke grenzen in het geding.

Op reis!

En daarmee komen we weer uit bij jouw persoonlijke ontdekkingsreis. Wat zijn jouw grenzen en hoe zorg je dat zowel de ander als jijzelf je grenzen respecteert? Het is een proces van blijven zoeken en afstemmen. Ik help je graag op deze reis. Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Henk Minnen

 

Henk Minnen
Coach, teamcoach en assessor bij Triple Balance

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!