Talent Motivatie Analyse (TMA): handige instrumenten en methoden voor teamontwikkeling

Inzicht in talent en competenties in zorgteams met TMA.

De basis van ons werk ligt in het in kaart brengen van talenten en competenties, om hier vervolgens actief mee aan de slag te gaan. Binnen de zorg betekent dit vaak dat teamleiders inzicht krijgen in de krachten en valkuilen van hun teamleden, zodat iedereen in de beste rol geplaatst kan worden om te floreren. Maar hoe brengen wij deze talenten en competenties in kaart? En hoe kun je als twee tegenpolen toch heel goed samenwerken?

Geen goed of fout

Allereerst is het belangrijk om te weten dat TMA richting geeft op basis van drie respectvolle waarden: positief, verbindend en talentgericht. Door vanuit deze waarden te werken is er ruimte voor de ontwikkeling van ieder individu om zo meer betrokken te raken en gelukkiger te worden. Vanuit deze ontwikkeling ontstaat ook het logische vervolg dat teams beter samenwerken en hechter worden.

Omdat dit allemaal vanuit een positieve benadering gebeurt, waar geen sprake is van goed of fout, wordt een veilig klimaat gecreëerd om aan de ontwikkeling van competenties te werken.

Teamanalyse als start van de workshops

De manier waarop wij TMA gebruiken in onze team workshops is altijd tweeledig: eerst worden de talenten en competenties van ieder individu in kaart gebracht, om vervolgens naar het grotere plaatje te kijken. Oftewel: het team. Welke ontwikkeldoelen kunnen hierop gebaseerd worden? En hoe zorg je er als team voor dat deze doelen op een constructieve manier behaald kunnen worden?

Het dashboard van TMA is hierin onmisbaar, want hiermee krijg je inzicht in de dynamiek die invloed heeft op de samenwerking van teamleden. Wat gebeurt er als ik teamlid X en teamlid Y tegen elkaar afzet, om zo een samenwerking na te bootsen? En hoe verschilt dit van het resultaat uit teamlid X tegen teamlid Z? Door deze combinaties ‘op papier’ te maken zien we wat het team nodig heeft en hoe de onderlinge verhouding worden beïnvloed door talent. Je krijgt als het ware een handleiding van het team. En blijken teamlid X en Y echte tegenpolen? Ook dan is er niets aan de hand, want door middel van communicatie creëren we begrip om zo alsnog de samenwerking te bevorderen.

Het verschil tussen talenten en competenties

TMA maakt onderscheid in talenten en competenties. Talent gaat over aanleg en motivatie om te voorzien in een behoefte. Een competentie is een gedragsdefinitie. Talent stimuleert om bijbehorend gedrag te ontwikkelen en in te zetten. TMA geeft hier handig inzicht in.

De sleutel om zowel de samenwerking alsook de effectiviteit van een team te verbeteren ligt in het gedrag dat elk teamlid moet kunnen laten zien. Wanneer we spreken over ontwikkeling dan gaat het altijd over welk gedrag wil ik meer laten zien en inzetten. Hou je bijvoorbeeld van nature van orde en structuur en ben je accuraat en gestructureerd? Dan helpen deze eigenschappen je om activiteiten goed te plannen, en heeft jouw talent ‘orde en structuur’ een directe invloed op jouw competentie ‘goed kunnen plannen’.

Een voorbeeld uit de zorg

Dit voorbeeld van plannen haal ik niet voor niets aan, want dit blijft een probleem binnen de zorg. Het liefst hou je als zorginstelling de touwtjes in eigen handen en creëer je een eigen afdelingsplanning. Maar: de zorg zou de zorg niet zijn als het niet bol staat van de onvoorziene omstandigheden. Heb je dus eigen planners? Dan zullen deze zowel flexibel moeten zijn om spontane brandjes te blussen, maar ook gestructureerd en betrouwbaar. Oftewel: twee eigenschappen die tegenover elkaar staan. Ik stel teamleiders uit de zorg dan ook vaak de vraag of zij beide competenties in één persoon zoeken, of dat dit er ook twee kunnen zijn: iemand voor de structuur en het overzicht, en iemand voor de flexibiliteit die wijzingen op kan vangen. Op die manier stel je dankzij twee tegenpolen juist een waardevol team samen.

Heb jij het idee dat TMA wel eens uitkomst kan bieden in jouw zorgteam? Kijk dan eens naar onze training TMA Talentgericht Leidinggeven Zorg en zet vandaag nog de eerste stap naar meer verbinding en een betere samenwerking.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!