Workshop 2: inzicht in elkaars talenten en manier van samenwerken

Workshop 2: inzicht in elkaars talenten en manier van samenwerken

In onze miniserie over de verschillende team workshops de we verzorgen, nemen je we mee in alle fases van teamontwikkeling. Nu in workshop 1 de diagnose is gesteld, is het tijd voor het vervolg. Daarom besteden we vandaag aandacht aan workshop 2: hoe je inzicht in elkaars talenten krijgt en zo de samenwerking verbetert.

Tijd voor actie

Je hebt in workshop 1 inzichtelijk gekregen wat de talenten van de teamleden zijn, en welke ontwikkeldoelen hierbij horen. Nu is het nu tijd om aan de slag te gaan. Een belangrijke basis is gelegd in de vorm van vertrouwen, en daar bouwen we op voort. Omdat dit vertrouwen een essentieel onderdeel is, wordt het gehele traject zo veel mogelijk begeleid door dezelfde teamcoach vanuit Team in Balans.

De actie die we in deze workshop bedoelen krijgt vorm door aandacht aan de talenten van het individu te besteden. Uit een TMA-talenten-analyse rolt voor ieder teamlid een profiel, vol met competenties en talenten. Dit profiel leggen we naast de talentprofielen van de andere teamleden, en we kijken in hoeverre het bijbehorende gedrag wordt (h)erkend. Er is ruimschoots ruimte voor vragen die hierdoor ontstaan, en er wordt ook onderling naar elkaars talenten en competenties gekeken.

Niet iedereen heeft er zin in

Iedere workshop duurt ongeveer drie uur, dus het gebeurt wel eens dat mensen met zichtbare tegenzin aan de workshop beginnen. De workshop richt zich tenslotte op het inzicht in de manier van samenwerken. En als er ruimte blijkt te zijn voor verbetering, dan betekent dit vanzelf dat er verandering nodig is.

Dat deze verandering niet altijd eng hoeft te zijn blijkt wel uit de vele praktijkvoorbeelden die we hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan over ieders talenten, competenties en gedrag, blijkt ook al snel hoe je elkaar aanvult in plaats van tegenwerkt. Kom je er bijvoorbeeld achter dat een collega heel accuraat is, maar dat jij verantwoordelijk bent voor de agenda van het wekelijkse teamoverleg? Kijk dan eens wat er gebeurt als jullie deze rollen wijzigen, en hoe groot het effect is van deze kleine verandering.

Positieve benadering

Soms ontpopt deze 2e workshop zich als een moment om de beerput open te trekken. Iemand zegt wat hem of haar op het hart ligt, maar door de veilige sfeer en afspraken probeert men dit zo positief en constructief mogelijk te doen, waarna er een opgeluchte sfeer ontstaat. Processen worden immers op gang gebracht, juist door erover te praten. En dan komt er ook meer ruimte voor acceptatie en begrip voor de ander. En die mensen met zichtbare tegenzin waar ik het eerder over had? Dan zijn vaak de mensen die achteraf speciaal naar me toekomen om me te bedanken.

Workshop 3 staat in het teken van feedback geven en communicatie. Kun je niet wachten? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!